Vereniging van Eigenaars (VVE)

Samenwonen, samen beslissen

Alle eigenaren van een appartement zijn leden van de Vereniging van Eigenaars Zalnéflat. De Vereniging is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

 

De 'Zalnéflat' heeft 85 appartementen en momenteel ongeveer 100 bewoners.

 

De Zalnéflat wil een woonomgeving bieden die mensen in staat stelt onderdeel van de samenleving te zijn en, zo lang als mogelijk c.q. wenselijk is, zelfstandig te blijven wonen. Hierbij zijn het leefplezier en de zelfstandigheid van de bewoner belangrijk. Wonen, welzijn en zorgbehoefte zullen zo veel mogelijk in samenhang benaderd worden maar met de mogelijkheid van gescheiden (modulaire) levering door derden. Kleinschaligheid en sociale binding zijn hierbij de leidraad. Seniorenhuisvesting omvat meer dan een comfortabele plek om te wonen. Senioren moeten ook een beroep kunnen doen op een goed georganiseerd pakket van diensten en zorg.

Zalné Wonen

Weteringpark 7

8025 AM Zwolle

 

T. 038 453 46 23

M. info@zalnewonen.nl

Informatie Zalné Wonen

Zalné Wonen

Weteringpark 7

8025 AM Zwolle

T. 038 453 46 23

M. info@zalnewonen.nl