Vereniging van Eigenaars (VVE)

Samenwonen, samen beslissen

Alle eigenaren van een appartement zijn lid van de Vereniging van Eigenaars (de huurders dus niet).

De Vereniging is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Het onderhoud wordt verricht op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De eigenaren dragen maandelijks bij aan het reservefonds waaruit het onderhoud wordt betaald.

Aan de leden van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en overige bewoners worden de diensten verleend door de Servicevereniging. Voor deze constructie is gekozen om de aansprakelijkheid van de VvE te beperken. Ook biedt dit de VvE de mogelijkheid zich te beperken tot die taken die een VvE behoort uit te voeren, namelijk het onderhouden en in stand houden van het pand.

Zalné Wonen

Weteringpark 7
8025 AM Zwolle

T. 038 453 46 23
E: info@zalnewonen.nl

Appartementen
Contact